210 4835776 - 210 4835771

Αρχική Νέα Επικοινωνία

Αρχική Επικοινωνία

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Α.Ι. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ HOTEL MARKET

Ξενοδοχειακός Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Αφών Γιαννίδη 10, Μοσχάτο 18346

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2104835771 2104835776 2104835777

Φαξ: +30210 4835772

Email: angelako@otenet.gr

Ώρες Λειτουργίας

Καθημερινές : 09:00-17:00